O nás

V roce 2010 byl knihovní systém převeden ze systému LANIUS na inovovaný systém CLAVIUS.

Současně byla pořízena nová technika (dva počítače, tiskárna...,). Pořízeno za pomoci státní dotace.

Uživatelé mohou vyhledávat v ON-LINE KATALOGU.

V roce 2010 bylo v knihovně půjčeno celkem 2526 knih a časopisů. Zapsalo se 70 čtenářů, z toho 21 dětí do patnácti let.

Návštěvníků přišlo v průběhu roku 512. Webovou stránku navštívilo 1577 zájemců.

Kromě vlastního knihovního fondu (1148 svazků knih) využívali návštěvníci knihy z výměnných souborů (10 souborů - 300 svazků knih) dodaných střediskovou knihovnou.

TOPlist